VISJONVISION

Jeg tror ikke på den kunst som ikke har tvunget seg frem ved menneskets trang til å åpne sitt hjerte.
All kunst, litteratur og musikk, må være frembrakt av ens hjerteblod. Kunsten er ens hjerteblod-
Dette skriver Munch i sin dagbok, og ble for meg inspirasjonen til å begynne arbeidet med HJERTEBLOD.
Jeg forundres alltid over kraften i hans bilder – hvordan de fester seg , inspirerer og ikke slipper taket.
Da jeg i 2009 bladde videre i Munchs dagbøker på Munch Museet ble jeg begeistret over hva jeg leste, og samtidig overveldet over skattekisten jeg var i ferd med å åpne.

Jeg bestemte meg for å arbeide med  Munchs temaer, gå inn i dem og finne ut mer.

Jeg fikk med meg kunstnere som har de beste forutsetninger for å skape en ærlig sterk og skarp fremstilling av Munchs eksistensielle temaer.

Forestillingen rommer både dialoger, monologer, lyddesign, dans og nykomponert musikk.
Ved å bli bedre kjent med Munchs tekster, hva han var opptatt av og engasjerte seg i, får vi et nytt blikk på hans billedkunst.

ARTISTER:

Lars Lillo Stenberg har en sterk musikalsk stemme. Hans tekster berører dypt,  og jeg finner mange referanser til tematikken i Munchs arbeider i hans musikk og tekster. Han gir forestillingen en helt unik kraft, og med sine Munch komposisjoner er han en stor  del av Hjerteblod.

Stian Carstensen er en multiinstrumentalist og er kjent for sine mange crossover prosjekter.  Han har en leken tilnærming til komponering som har mange referanser til Munchs arbeidsmetoder.  Han har en virtuos og original påståelighet i sin musikk som jeg opplever at tangerer fint innen Munchs kunstneriske univers.  

Ella Fiskum har som koreograf arbeidet  med Munchs farger i sine oppsetninger gjennom mange år. Hun bruker sterke og krevende temaer i sine arbeider, noe som klinger godt når Munchs kunst skal bearbeides. Hennes allsidighet som koreograf kommer til sin fulle rett i denne oppsetningen.

Andreas Hoff har en naturlig teft for Munchs tekster. Hans evne til å gripe ordene, gi dem det sterke uttrykket og formidle kjernen av tekstens kraft er fascinerende.  Hans bakgrunn som sanger og musikalartist gir et solid tilskudd til forestillingen.

Min rolle:

Jeg  liker å jobbe med tverrkunstneriske prosjekter. Det gir meg en stor inspirasjon å oppleve at en mosaikk av ulike kunstuttrykk  kan føre oss til et nytt sted vi ikke visst om. Som komponist tenker jeg mer som en maler. Jeg legger klanger i lag på lag, og bruker strøk, (bue) og klanger som underlag til maleriske virkemidler i musikken.
Mitt ønske med HJERTEBLOD er å gi publikum en totalopplevelse i de beste omgivelser, sett gjennom Munchs egne ord.

GOD FORNØYELSE!

Ellen Sejersted Bødtker

PROSJEKTBILDER_ELLEN

Ellen Sejersted Bødtker på EkelyMunch has inspired me for many years.

I marveled at the power of his images – how they attach, inspire and don’t let go.

It was what this, which got me started working with LIFEBLOOD.

I wanted to work with Munch’s themes, enter them directly and without filter. I invited a group of selected artists that had the qualities to create an honest and strong representation out of Munch’s existential themes.

All the artists gave their perspective to the performance and added a dimension of Munch’s art to the work that I had only dreamed to convey.

The performance contains dialogues, monologues, sound design, dance and newly composed music, all with Munch’s original lyrics as inspiration. By becoming more familiar with Munch’s texts, what he was concerned and involved with, we are getting a new look at his art. «Art Must Be Painted With One’s Lifeblood!» says painter Munch in his diary. This has become our key metaphor for the performance.

ARTISTS:

Lars Lillo Stenberg has a strong musical voice. His lyrics touches deeply, and I find many references to the theme in Munch’s work in his music and lyrics. He gives the performance depth and power.

Stian Carstensen is a great multi instrumentalist.  He has an approach to composition that has many references to Munch as an artist.  He has a basic, original stubbornness in his music that is tangent to Munch’s art.

Ella Fiskum has been choreographing work throughout the years where Munch’s colors and existential themes are visible in many of the productions. The way she is using the strong and challenging themes in her work, is essential when Munch’s art is to be processed. Her versatility as a choreographer comes into its own in this production.

Andreas Hoff has a unique flair for Munch’s texts. His ability to grasp the words, give them the right expression and convey the core of the text’s power, is fascinating.

My role:

I work as a musical painter. I think of colors and use areas, surfaces and artistic effects in the music. As a performer and sound designer my desire to consolidate a new perspective with LIFEBLOOD: Give Munch a direct and unvarnished voice.

Enjoy!

Ellen Sejerstad Bødtker

PROSJEKTBILDER_ELLENEllen Sejerstad Bødtker at Munchs atelier, Ekely