LARS-LILLO STENBERG

LARS LILLO-STENBERG er en av våre fremste artister. Han er kjent som grunnlegger av bandet De Lillos, men har også virket som komponist av film og teatermusikk gjennom en årrekke.
I de Norske filmene Buddy og Elling har Lars Lillo-Stenberg komponert musikken. Hans allsidighet som utøvende kunstner har også vist seg gjennom hans omfattende solo prosjekter, som har resultert i flere album. Lars Lillo-Stenbergs særpregede musikk har blitt stående som en betydelig referanse for andre norske artister.
HJERTEBLOD musikken er nå spillt inn på Warner Music
1576966047

www.artproas.no

 
Lars Lillo- Stenberg

LARS LILLO-STENBERG is one of our finest artists. He is known as the founder of the band DeLillos, but has also worked as a composer of film and theater music for years. In the Norwegian film Buddy and Elling, Lars Lillo-Stenberg composed the music. His versatility as a performer has also been shown through his extensive solo projects, which have resulted in several albums. Lars Lillo-Stenberg distinctive music has become recognized as a significant reference for other Norwegian artists.
The music from Lifeblood is available at Warner Music
1576966047

www.artproas.no